Hotline: 0387067777

CHUYỂN PHÁT NHANH

Là dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế theo thời gian được công bố trước, theo chỉ tiêu thời gian ( xem phần chỉ tiêu thời gian) trong nước từ 18 đến 48 giờ. Ngoài ra MINH CARGO Việt Nam còn chấp nhận chuyển phát nhanh đi khu vực ngoại thành và nông thôn theo thời gian thoả thuận. Là dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế theo thời gian được công bố trước, theo chỉ tiêu thời gian ( xem phần chỉ tiêu thời gian) trong nước từ 18 đến 48 giờ. Ngoài ra MINH CARGO Việt Nam còn chấp nhận chuyển phát nhanh đi khu vực ngoại thành và nông thôn theo thời gian thoả thuận.

Tra cứu vận đơn

Vận đơn gồm 13 ký tự chữ và số
(Ví dụ: EB125966888VN)